Kindly cite the helsinki R package as follows:

Parkkinen J, Lehtomaki J, Kantanen P, Lahti L (2014-2021). “helsinki R package.”

Many thanks for all contributors! For more info, see: https://github.com/rOpenGov/helsinki

Corresponding BibTeX entry:

 @Misc{,
  title = {helsinki R package},
  author = {Juuso Parkkinen and Joona Lehtomaki and Pyry Kantanen and
   Leo Lahti},
  year = {2014-2021},
 }